Luft-vatten växer på marknaden

Statistik från värmepumpsmarknaden visar att luft/vatten blir alltmer populärt i Sverige, samtidigt som försäljningen av bergvärme rasar.

Det säljs fler luft/vattenvärmepumpar i Sverige

Det säljs alltfler luft/vattenvärmepumpar i Sverige. Försäljningen av luft/vattenvärmepumpar har ökat markant det senaste kvartalet, jämfört med samma kvartal året innan. Ökningen är hela 6 %. Detta är den första ökningen i försäljningssiffrorna sedan år 2009 - ett tydligt trendbrott.

Försäljningen av bergvärme fortsätter nedåt

Frånluftsvärmepumpar ligger kvar på ungefär samma nivå (+1%) medan bergvärmen fortsätter att falla. Försäljning av bergvärme minskade med -16 % jämfört med samma kvartal föregående år. Bergvärmen har länge varit på väg nedåt och det verkar som om botten inte är nådd.

Siffror för de populära luft/luftvärmepumparna saknas i statistiken och det är därför oklart huruvida denna sorts värmepump ökar eller minskar i popularitet.

Varför ökar luft/vattens popularitet?

Att luft/vatten ökar samtidigt som bergvärme minskar, kan vara ett resultat av luft/vattenvärmepumparnas utveckling de senaste åren. Besparingen med luft/vatten blir allt högre, samtidigt som bergvärmen ligger kvar på ungefär samma nivå. Detta har medfört att luft/vatten nu inte ligger långt efter bergvärmen i besparing. Du kan oftast spara nästan lika mycket med en luft/vattenvärmepump, som med en bergvärmepump.

Samtidigt är luft/vatten betydligt billigare att installera, ofta runt halva priset mot bergvärme. Själva installationen är billigare när man slipper borrning och luft/vattenvärmepumparna ligger dessutom en bit under bergvärmepumparna i pris.

Detta resulterar i att återbetalningstiden blir betydligt kortare med luft/vattenvärme, vilket innebär att det helt enkelt  en tryggare investering. Det kanske inte är så konstigt att luft/vattenvärmepumparna ökar i popularitet medan bergvärmen minskar?

De statistiska uppgifterna i texten kommer från SVEP.

21 aug 2013

Denna hemsida är byggd med N.nu - prova gratis du med.(info & kontakt)