Luftkonditionering med luftvärmepump

Med en luftvärmepump får du inte bara värme under de kallare årstiderna, du får också möjlighet till energieffektiv luftkonditionering under sommaren.

Så funkar det

Luftvärmepumpen kan enkelt byta håll. Istället för att flytta värme utifrån och in, flyttar den då värme inifrån och ut. Det är alltså samma princip som arbetar, och det innebär att även luftkonditioneringen är mycket energisnål. Särskilt som det i Sverige sällan behövs kylas ned så många grader. På sommaren kanske det räcker med att kyla ned inomhus från 28 grader till 23. På vintern kan det vara -15 grader ute och värmepumpen ska få upp värmen inomhus till runt 20 grader. Det är en större skillnad och kräver därför mer energi.

Detta ska du tänka på

När du använder luftkonditionering bildas kondensvatten i värmepumpens innedel (precis som det bildas kondens i värmepumpens utedel vid uppvärmning). Vattnet dräneras smidigt genom att det samlas upp i ett bottentråg och rinner ut via en dräneringsslang.

Rätt installarat

Det är viktigt att dräneringsslangen lutar nedåt, eftersom det endast är tygdlagen som ser till att vattnet hamnar på rätt ställe. Det är därför viktigt att installatöreren installerar själva värmepumpen rakt, även om huset skulle vara snett och installatören ska också se till att hålet som borras genom väggen lutar lite utåt. Om allt fungerar som det ska vid installationen behöver du inte tänkt på detta. Men om det rinner ut vatten på fel ställe, kan detta vara en bakomliggande orsak.

Fri passage i dräneringsslangen

Det du behöver se till är att dräneringsslangen inte är tilltäppt. Efter en lång höst, vinter och vår, är det inte ovanligt att dräneringsslangen har täppts till av löv eller smuts. Kontrollera därför dräneringsslangen innan du sätter på luftkonditioneringen första gången på sommaren.

Sköt värmepumpens underhåll

Värmepumpens filter bör rengöras med ca 2 veckors mellanrum. Ibland kan du behöva gå igenom värmepumpen mer noggrant och säkerställa att lameller och andra komponenter inte är fulla av damm eller annan smuts. Om du har smuts och damm i värmepumpen och detta blir blött av kondensen vid luftkonditioneringen kan du nämligen få problem med mögel. En underhållen värmepump klarar av att få bort och torka ut den fukt som bildas vid luftkonditionring. Men damm och smuts suger åt sig vatten och torkar långsammare. I fuktiga miljöer frodas mögel och möglet sprids sedan effektivt i huset, när du sätter på värmepumpen.

Dra inte ur sladden

Se också till att inte dra ur värmepumpens sladd direkt efter att du har använt den för luftkonditionering. Många värmepumpar ser till att torka ut innedelen ordentligt efter luftkonditinering, men funktionen fungerar inte, om du drar ur sladden.

11 jun 2014

Denna hemsida är byggd med N.nu - prova gratis du med.(info & kontakt)